Nieuws

Bekijk alle artikelen

Ons geloof is wat ons verbindt

Wij geloven in het levensveranderende evangelie van Jezus Christus, dat ons helpt om te leven in navolging van onze Meester en dat ons aanspoort tot onderlinge eenheid. Ons geloof verbindt ons, en is het uitgangspunt voor ons dagelijks leven als christen en het fundament voor alles wat wij als gemeente ondernemen.

BCC Gelderland is een van de vier BCC-gemeenten in Nederland die samen het nationale kerkverband BCC Nederland vormen. De vier BCC-gemeenten hebben dezelfde geloofsgrondslag als de internationale geloofsgemeenschap Brunstad Christian Church (BCC).

Lees meer over ons

Kort over ons

Wij komen samen in het oosten van Nederland voor algemene bijeenkomsten, jeugdsamenkomsten, Bijbelonderricht en kindersamenkomsten. We zijn gezegend met een grote groep kinderen en jongeren; het jeugd- en kinderwerk neemt dan ook een grote plaats in in ons gemeenteprogramma.

Neem contact op

Ons geloof is wat ons verbindt

BCC Gelderland is een christelijke gemeente met dezelfde geloofsgrondslag als de internationale geloofsgemeenschap Brunstad Christian Church (BCC). We zijn een actieve gemeenschap met veel betrokken leden. Centraal in onze verkondiging staat het evangelie van Jezus Christus, dat christenen aanspoort tot onderlinge eenheid, gedreven vanuit de liefde voor God en je medemensen. Ons geloof is wat ons verbindt, en is het uitgangspunt voor ons dagelijks leven als christen en het fundament voor alles wat wij als gemeente ondernemen.

Kort over ons

Wij komen samen in het oosten van Nederland voor algemene bijeenkomsten, jeugdsamenkomsten, Bijbelonderricht en kindersamenkomsten. We zijn gezegend met een grote groep kinderen en jongeren; het jeugd- en kinderwerk neemt dan ook een grote plaats in in ons gemeenteprogramma.

Neem contact op