“Ga dus op weg” – Pinksterconferentie 2024

Het is prachtig weer en het conferentieterrein van Oslo Fjord Convention Centre (Noorwegen) begint langzaam vol te stromen. Sommige gemeenteleden uit BCC Gelderland zijn al eerder aangekomen om voorbereidingen te treffen, en overal begroeten mensen elkaar en praten in de stralende zon. Het is weer tijd voor de jaarlijkse Pinksterconferentie. 

Zodra je het conferentieterrein op rijdt staat daar een bord met de opdracht van Jezus: “Ga dus op weg” (Mattheüs 28:19). Over deze opdracht van Jezus zal het zendingsfeest gaan dat BCC Stavanger heeft voorbereid. De vraag is dan ook “Wat kan ik persoonlijk doen?”  Het is interessant om daar meer over te horen. 

Pinksteren en de opdracht van Jezus 

Met Pinksteren vieren we dat de discipelen van Jezus gedoopt werden met de heilige Geest. Jezus gaf hun de opdracht om het evangelie te verkondigen, waar ze ook maar kwamen. En daarbij hoort: mensen die interesse hebben in het evangelie, leren om Jezus’ geboden te onderhouden. Zo ontstonden de eerste christengemeenten. 

Deze opdracht geldt ook voor ons. Kåre Smith opent het zendingsfeest met een toespraak over Jezus, die verzocht werd, maar nooit zondigde. Hij legt ons uit dat Jezus een mens was, net als wij, zoals er staat aan het einde van de tweede brief aan de Hebreeën. Dan leest hij het begin van Hebreeën 3 krachtig voor:

“Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: Christus Jezus.” 

“Voor degenen die een hemelse roeping hebben, voor hen trekken wij erop uit: zij zullen discipelen worden en bij Jezus horen”, vervolgt Kåre. Zulke mensen verlangen naar verlossing van hun zonde en willen, net als Jezus, Gods wil doen.

Een koor uit Stavanger brengt inhoudsrijke liederen ten gehore. Binnen BCC werkt een team aan de kwaliteit van muziek en zang, zodat ook liederen als zendingsmiddel gebruikt kunnen worden. 

Alle mensen bereiken met het evangelie

Door het zendingsfeest begrijpen we meer van Gods grote liefde voor zijn schepping. Gods verlangen is dat alle mensen behouden worden. Daarom hebben we de opdracht om iedereen met het evangelie te bereiken, zodat ze tot geloof kunnen komen. Een manier om dat te doen is met digitale middelen. Een nieuwe website zal de literatuur van Skjulte Skatter (Verborgen Schatten) – ons internationale gemeenteblad – binnenkort beschikbaar stellen voor het brede publiek, zo zien we in een video.

Lees meer over deze initiatieven in het artikel: A change of pace in missionary work (Engels)

Het beeld op de achtergrond verwijst naar hoe digitale middelen kunnen worden ingezet om Christus, het nieuwe leven, te verkondigen. Daar kan iedereen aan meehelpen. Foto: BCC.

Hoe kan ik hieraan bijdragen?

“Het eerste wat Jezus deed toen Hij zijn discipelen had geroepen, was het houden van de Bergrede,” horen we tijdens een panelgesprek. Aan het einde van zijn tijd op aarde gaf Hij de opdracht om alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te leren om Zijn geboden te onderhouden.

“Wie mijn woorden hoort en ze doet, zei Jezus, die bouwt zijn huis op de rots,” vervolgt Larsen, een van de panelleden. “Het is onze taak om de woorden van Jezus in praktijk te brengen. Dat is de christelijke boodschap die we willen verkondigen als we het hebben over ‘Ga dus op weg’.”

Het is een opdracht waar veel gemeenteleden enthousiast voor zijn. Dat blijkt uit de wereldwijde collecte: meer dan 26,8 miljoen Noorse Kroon (ruim 2,3 miljoen euro) is binnengekomen voor digitale evangelieverspreiding. Maar het allebelangrijkste is om zelf een ambassadeur van Jezus te zijn in je eigen omgeving, zowel offline als online. 

Vrijwillige inzet tijdens de conferentie

BCC Gelderland mocht deze conferentie de lunch voor de 60+ verzorgen. Dit werd omlijst door jongeren uit Gelderland met muziek en zang. Daarnaast waren vele vrijwilligers uit Gelderland actief met schoonmaak, toezicht houden en verzorgen van creatieve momenten. 

Een koor uit Gelderland zingt een lied over Nederland tijdens het internationale 60+ bijeenzijn.
Vrijwilligers helpen mee met het uitdelen van de maaltijd tijdens het 60+ bijeenzijn.
Schoonmaakshift met vrijwilligers uit Gelderland.
Ook jonge Nederlandse teams doen mee aan het voetbaltoernooi. 
Bij het water vinden kinderen en jongeren elkaar. 
Vrijwilligers uit Gelderland bezig met het voorbereiden van hun creatieve onderdeel.