Over ons

BCC Gelderland is een actieve christelijke gemeente met zo’n 400 betrokken leden. Wij geloven in het levensveranderende evangelie van Jezus Christus, dat ons helpt om te leven in navolging van onze Meester en dat ons aanspoort tot onderlinge eenheid. Ons geloof verbindt ons, en is het uitgangspunt voor ons dagelijks leven als christen en het fundament voor alles wat wij als gemeente ondernemen. 

Wij zetten ons in voor een veilige en goede omgeving voor kinderen, een actief christenleven in ontwikkeling als (jong)volwassene, en een betekenisvolle tijd in de ouderdom.

BCC Gelderland is één van de vier BCC-gemeenten in Nederland die samen het nationale kerkverband BCC Nederland vormen. De vier BCC-gemeenten hebben dezelfde geloofsgrondslag als de internationale geloofsgemeenschap Brunstad Christian Church (BCC). Wil je meer weten over Brunstad Christian Church en over wat wij geloven, dan kun je hierover lezen op brunstadchristianchurch.nl en christenzijn.nl.

Persoonlijk geloof

Wij wensen dat ieder uit eigen overtuiging kiest voor een leven met Jezus Christus, zodat vanuit dit persoonlijke geloof de Bijbelse boodschap bepalend wordt voor ons gedrag en onze keuzes in het dagelijks leven. Zeven dagen in de week, in ons persoonlijk leven, ons gezinsleven, ons gemeenteleven en op onze plek in de maatschappij.

Ons doel is dat ieder vanuit deze persoonlijke overtuiging zijn plek en taak binnen onze gemeente vindt en zich daarin verder ontwikkelt. Jong en oud, ieder naar de mogelijkheden en talenten die hij of zij heeft. Wij zijn dankbaar voor de grote betrokkenheid van onze leden bij het gemeenteleven met haar activiteiten.

Onze bijeenkomsten

Wij komen samen in Terwolde, Gelderland, voor algemene bijeenkomsten, jeugdsamenkomsten, Bijbelonderricht en kindersamenkomsten.

Onze gemeente heeft een voorganger die samen met mededienaren (oudsten) de verantwoording draagt voor de geestelijk inhoudelijke koers. De voorganger geeft leiding aan de bijeenkomsten, waaraan alle gemeenteleden een actieve bijdrage kunnen leveren in de vorm van korte toespraken met woordverkondiging vanuit de Bijbel, geloofsgetuigenissen, liederen en gebed.

Neem contact op voor actuele informatie over onze gemeente en onze samenkomsten.

Kinderen

We zijn gezegend met een grote groep kinderen en jongeren, en het jeugd- en kinderwerk heeft een grote plaats in ons gemeenteprogramma. Voor de kinderen organiseren wij ‘s zondags een kindersamenkomst (zondagsschool).

De kindersamenkomst is ingedeeld in 3 leeftijdscategorieën die elk op hun eigen niveau Bijbelonderwijs krijgen. Tijdens deze samenkomsten wordt gebruikgemaakt van het educatieve materiaal van BCC Media.

Wij geloven dat goede ervaringen in de kindertijd een gezonde basis leggen voor het hele leven. Dat is dan ook het doel van de kindersamenkomsten: De kinderen een positieve en veilige omgeving bieden waarin ze op een interactieve manier leren over de Bijbelverhalen en over Jezus Christus. 

Jongeren

Voor de jongeren vanaf circa twaalf jaar organiseren we wekelijks jeugdsamenkomsten, en daarnaast extra Bijbelonderwijs voor de ‘Tweens’ (groep 8 en eerste klas) en de 14- en 15 -jarigen, zodat ze een goed begrip krijgen van het Woord van God. Ze krijgen onderricht over thema’s als ‘Wie is God’ en ‘Wie ben ik’ en over belangrijke christelijke waarden .

We zetten er alles op in dat kinderen en jongeren zich veilig voelen binnen ons gemeenteleven, waarbij ze worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen tot zelfstandige individuen die op hun eigen manier een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de wereld om hen heen. Wij willen heel graag dat zij allemaal later terug kunnen kijken op een fijne en interessante kinder- en jeugdtijd.

Onze senioren

Wij zijn dankbaar voor de senioren in onze gemeente! Velen hebben een lang leven achter zich waarin het licht van het evangelie heeft gewerkt. De dankbaarheid, blijdschap en eenheid die uit zo’n leven stralen, hebben aantrekkingskracht en versterken het geloof in de levensveranderende kracht van het evangelie.

Wij willen bijdragen aan een betekenisvolle ouderdom en zetten ons ervoor in dat senioren actief betrokken blijven bij het gemeenteleven. Veel 60-plussers nemen nog volop deel aan het gemeenteprogramma en vrijwilligerswerk. Daarnaast organiseren wij ook activiteiten speciaal gericht op de oudere doelgroep, met geloofsopbouw, bemoediging en ontspannen samenzijn.