Geven aan BCC Gelderland

Voor het uitvoeren van onze missie, het zendingsbevel van Jezus, zijn wij afhankelijk van giften van mensen die deze missie graag willen ondersteunen.

We zijn dankbaar voor de vrijgevigheid van onze leden en donateurs. Door deze giften kan BCC Gelderland aan haar doelstellingen werken.

Op deze pagina vindt u praktische informatie over het geven aan BCC Gelderland.

Doelstellingen

BCC Gelderland heeft als doel:

  • het christelijk geloof overeenkomstig de BCC–grondslag te bevorderen onder alle mensen en hen die dat willen te leren om zich te houden aan wat Jezus heeft bevolen;
  • de randvoorwaarden en de reputatie van het christendom in de samenleving te bevorderen;
  • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

BCC Gelderland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een gift aan een ANBI mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Uw gift moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze vindt u op de website van de Belastingdienst.

In de ANBI-zoeker van de Belastingdienst kunt u checken of een organisatie een ANBI is.

Geven via periodieke schenking

Met een periodieke schenkingsovereenkomst (PSO) kiest u ervoor om minimaal 5 jaar lang een gift in geld te doen aan BCC Gelderland. Het voordeel van een periodieke schenking is dat uw volledige gift aftrekbaar is in de aangifte inkomstenbelasting. Ook voor een periodieke schenking gelden voorwaarden, deze vindt u op de website van de Belastingdienst. U kunt het eenvoudig regelen door de overeenkomst voor periodieke schenking digitaal in te vullen en via e-mail te versturen naar:

E-mail: marijn.floor@bccgelderland.nl

Lees meer over voorwaarden voor een periodieke schenkingsovereenkomst op de website van de belastingdienst.
Met de schenkcalculator kunt u berekenen wat u terugkrijgt van de Belastingdienst.

RSIN

Wie een gift aan BCC Gelderland wil aftrekken van de inkomstenbelasting heeft daarvoor het RSIN van BCC Gelderland nodig: 864440418

Beleidsplan

Van een ANBI wordt verwacht en geëist om transpart te handelen. Dit willen wij als bestuur ook, niet in de laatste plaats in de verantwoording naar onze leden en donateurs. Daarom publiceren wij ons beleidsplan en onze jaarrekening en brengen wij verslag uit over onze activiteiten.

Hieronder vindt u het actuele beleidsplan van BCC Gelderland. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop wij als ANBI onze doelstelling willen bereiken.

Beleidsplan BCC Gelderland