“Maar jullie zullen de kracht van de Heilige Geest ontvangen”- Jeugdsamenkomst

Tekst: Ruth
Foto’s; Nic, Floris

De vrijdag na Hemelvaartsdag is een bijzondere gelegenheid voor de jongeren in onze gemeente. Omdat veel van hen vrij zijn, benutten ze deze dag traditioneel voor allerlei activiteiten. Na een middag met sportieve inzet hebben ze een gezamenlijke avondmaaltijd waarbij ze genieten van het eten en elkaars gezelschap. En dan is het tijd voor de jeugdsamenkomst.

De Heilige Geest

Ongeveer 80 jongeren zijn vandaag aanwezig. De sfeer is ontspannen en verwachtingsvol. Vandaag hebben ze een speciale gast: Aad uit BCC West-Nederland. Hij kan zich goed inleven in de wereld van jongeren en hen op een laagdrempelige manier toespreken. Het thema van de avond is ‘De Heilige Geest’, een onderwerp waar de jongeren zich op voorhand in hebben verdiept. 

De avond begint met enkele liederen, gezongen met enthousiasme. Na het gebed spreekt Aad over de rol van de Heilige Geest in ons leven. Hij leest voor uit Handelingen 1 vers 8: “Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.”

Aad uit BCC West-Nederland houdt van de jeugd en is een graag geziene gast – en spreker – bij de jongeren van onze gemeente.

Kracht uit de hemel

Aad vertelt over Jezus, die altijd Gods wil deed en daarbij zijn eigen wil opgaf. Daarvoor had ook Hij kracht nodig vanuit de hemel: “Na zijn doop werd Jezus veertig dagen lang verzocht door Satan. Toen Satan Hem verschillende voorstellen deed wist Jezus heel goed dat dit verzoekingen waren. Hij antwoordde bijvoorbeeld: ‘Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat uit de mond van God komt.’ Door de kracht van de Heilige Geest kon Hij in deze verzoeking overwinnen.”

Dat is dus de bedoeling van de Heilige Geest: je krijgt kracht om het kwade te overwinnen en stand te houden in verzoekingen. Dat is hoe God de mensen wil veranderen en gelukkig wil maken. Enkele jongerenwerkers bevestigen deze heldere boodschap en daarna geven veel jongeren een geloofsgetuigenis. Het is te merken dat ze ernaar verlangen om de kracht van de Heilige Geest te gebruiken in hun leven! 

Lees hier meer over de Heilige Geest

Gesterkt naar huis

Na de samenkomst is er gelegenheid om met elkaar te praten en wat te eten en drinken. Ook is er een kampvuur, waar Aad bijzondere geloofsverhalen deelt. Allen gaan weer gesterkt naar huis, vol geloof en moed voor het dagelijkse leven.

Hieronder enkele reacties van jongeren op deze interessante avond.

Jesse, 12 jaar
Ik heb geleerd dat je door de Heilige Geest kracht krijgt. God wil altijd het beste voor mij en Hij heeft een plan voor mij. Ik wil mij meer vullen met dingen van God.

Larissa, 18 jaar

De Heilige Geest helpt mij om goede keuzes te maken in dagelijkse situaties. Ik krijg kracht en hulp om het slechte in mij te overwinnen. Ik wil veel meer bidden om de Heilige Geest, zodat die mij dingen duidelijk kan maken. 

Er staat bijvoorbeeld: “Verblijd je altijd” (Filippenzen 4 vers 4, red.) dat is dus ook écht mogelijk, en daar kan ik voor bidden. 

God geeft mij, door Zijn Geest, ook kracht om goed te reageren, in plaats van boos of geïrriteerd te worden. Dan wordt het altijd fijn. 

Maurits, 17 jaar
We hadden een geweldig opbouwende avond, waar gesproken werd over de Heilige Geest. Wat mij aansprak: De Heilige Geest is de geest van God en is een enorme kracht. “Als God met je is, wie zal er dan tegen je zijn?” (Romeinen 8 vers 31, red.) Als je de Heilige Geest hebt ontvangen, leer je ook Gods gedachten kennen. Als je daarnaar luistert, word je meer en meer vrij van jezelf. Ik wil waakzaam zijn, zodat ik niet mijn eigen wil doe, maar Gods wil. Dan ben ik een discipel van Jezus. 


Ronalt, een van de jongerenwerkers in Gelderland, gaat door op de boodschap van Aad en vertelt hoe de Heilige Geest je kan helpen in het dagelijkse leven.
Tijdens het kampvuur horen de jongeren opbouwende verhalen en zingen versterkende liederen 
Sport en gezelligheid passen goed bij een opbouwende dag voor jongeren.
Een typerend plaatje: Aad in gesprek met jongeren.