Kerstviering Jeugd

Elk jaar kijken ze er weer naar uit: het Jeugdkerst! Het is een van de kerstvieringen in onze gemeente, speciaal voor jongeren vanaf 12 jaar: een dag met gezelligheid en activiteiten, met als hoogtepunt een avondfeest waarin een Bijbels thema centraal staat.

Met Kerst vieren wij dat Jezus Christus naar de aarde is gekomen. Heel zijn leven heeft Jezus in alle nederigheid zijn Vader gehoorzaamd. Doordat Hij nooit heeft gezondigd heeft Hij voor ons de weg gebaand. Met het kerstfeest staan wij erbij stil dat we Hem kunnen navolgen in zijn nederigheid en daarmee ook in zijn overwinning. Een goede reden om hier met de jongeren een feestelijke dag van te maken. 

De jongeren van BCC Gelderland hebben zich op een frisse zaterdagmiddag in december in Zwolle verzameld voor de aftrap van hun jaarlijkse kerstfeest. De middag start met een groepsopdracht, georganiseerd door de vrijwilligers van vereniging Active, die binnen de BCC-gemeenten de sportieve en recreatieve activiteiten faciliteert en bekostigt. De groepen spelen levend Cluedo: ze verzamelen hints, lossen raadsels op en voeren opdrachten uit om zo te achterhalen wie de dader is van een verzonnen misdaad. 

Kerstdiner voor de jeugd  

Na een dag heerlijk buiten is het diner een perfecte gelegenheid om elkaar even uitgebreid te spreken. De gemeentelocatie is hiervoor gezellig ingericht. Buiten zijn kraampjes opgesteld met eten, heaters, live muziek en wat spelactiviteiten. Binnen staan mooi gedekte ronde tafels om in alle rust te eten en met elkaar te praten.

De wijze en de dwaze maagden

’s Avonds volgt een afwisselend programma. Eerst is er een samenzijn met als thema de gelijkenis uit de Bijbel van de wijze en de dwaze maagden, uit Mattheüs 25:1-13. Een van de jongerenwerkers legde duidelijk uit dat de wijze maagden degenen zijn die trouw zijn aan de wil van God ook waar niemand hen ziet. De dwaze maagden zijn tevreden als het er aan de buitenkant voor andere mensen mooi uitziet, maar houden in hun hart geen rekening met God. We worden bemoedigd om te leven als wijze maagden.

Daarna volgt een feestelijke show, waarin sketches en een quiz worden afgewisseld met verschillende kerstliederen. Het is een fantastisch kerstfeest voor de jonge mensen en ze gaan vol goede moed het nieuwe jaar in! 

Eén van de groepen bij levend Cluedo