Esther, een koningin van gebed – Explorers Boost Weekend

Je stapt een andere wereld binnen, terug naar de tijd van de Meden en Perzen, wanneer verklede kinderen en volwassenen langs de ‘stadswachters’ de markt oplopen. De vrolijke gezichten en warme begroetingen van de kinderen verraden hun opwinding. Het is vrijdag en het Explorer Boost Weekend staat op het punt te beginnen. Thema gebed In… →

“Ga dus op weg” – Pinksterconferentie 2024

Het is prachtig weer en het conferentieterrein van Oslo Fjord Convention Centre (Noorwegen) begint langzaam vol te stromen. Sommige gemeenteleden uit BCC Gelderland zijn al eerder aangekomen om voorbereidingen te treffen, en overal begroeten mensen elkaar en praten in de stralende zon. Het is weer tijd voor de jaarlijkse Pinksterconferentie.  Zodra je het conferentieterrein op… →

“Maar jullie zullen de kracht van de Heilige Geest ontvangen”- Jeugdsamenkomst

De vrijdag na Hemelvaartsdag is een bijzondere gelegenheid voor de jongeren in onze gemeente. Omdat veel van hen vrij zijn, benutten ze deze dag traditioneel voor allerlei activiteiten. Na een middag met sportieve inzet hebben ze een gezamenlijke avondmaaltijd waarbij ze genieten van het eten en elkaars gezelschap. En dan is het tijd voor de… →

Avondmaalsviering – “Doe dit tot Mijn gedachtenis”

“Doe dit om Mij te gedenken,” zei Jezus Christus tijdens de laatste maaltijd met zijn discipelen, waarbij Hij het brood brak en de drinkbeker liet rondgaan (Lucas 22:14-20). Het herdenken hiervan wordt ‘avondmaal’ genoemd, een Bijbelse instelling die wij in onze gemeente met respect en dankbaarheid in ere houden. Als ik op zondag 21 april… →

“Rust in God” – BCC-conferentie voor vrouwen

Dit jaar organiseerde Brunstad Christian Church (BCC) van 7 tot en met 10 maart een conferentie speciaal voor vrouwen. Ruim 5800 dames uit 33 landen, met meer dan 400 deelnemers uit Nederland, komen bijeen voor een memorabel weekend in het Oslofjord Convention Center, te Brunstad, in het zuiden van Noorwegen. De jaarlijkse zusterconferentie wordt begin maart georganiseerd,… →

Samenwerken bevordert ontwikkeling en verlangen naar verlossing

Van 9 tot 11 februari organiseerde BCC een internationaal vrijwilligersweekend. Vrijwilligerswerk vormt een belangrijke pijler voor het functioneren en de ontwikkeling van de gemeente, en het weekend fungeert als een arena voor samenwerking tussen plaatselijke BCC-gemeenten, verschillende landen en professionele expertise. Ongeveer 800 vrijwilligers uit alle werelddelen zijn afgereisd naar Oslofjord Convention Center, Brunstad (Noorwegen)…. →

Een kijkje bij onze dankbare en actieve zestigplussers

In het buitengebied van Terwolde, tussen weilanden, akkers en houtwallen, ligt de gemeenteplek van BCC Gelderland. Woensdag 25 oktober kwamen daar ongeveer veertig 60-plussers van BCC Gelderland bij elkaar voor een actieve ochtend, waarbij we elkaar bemoedigden in het geloof. Na de ontvangst met koffie en gebak, keken we  een toespraak terug van Kåre Smith tijdens… →