Opbouw en samenbinding met senioren

Eén keer in de maand komen de ouderen/senioren van BCC Gelderland bij elkaar, voor geloofsopbouw en actief samenzijn. Het is elke keer weer een blij weerzien van 60+ers die actief en positief in het leven staan.  

Het belangrijkste onderdeel van zo’n dag is de opbouw. Een moment waarin Gods woord naar voren komt, waardoor we bemoedigd en vermaand worden. Dat helpt ons onze focus op God te bewaren, zodat we in onze ouderdom niet geestelijk passief worden en we met de mogelijkheden die we hebben een dienend leven leiden dat tot steun en aansporing is voor de jongere generaties

Hennie vertelt: “Na de koffie en een lekker stukje taart stond de Bergrede centraal. Deze toespraak van Jezus uit Mattheus 5, 6 en 7 staat momenteel in het middelpunt in alle gemeenten van BCC wereldwijd. Dagelijks zie je een kort filmpje met een paar verzen uit deze Bergrede en de uitleg hierbij. Deze ochtend keken we samen naar een aflevering waarin de nadruk lag op het feit dat de woorden die Jezus sprak, eerst door Hem zelf geleefd waren. Dat maakte indruk op de discipelen en daardoor was het aantrekkelijk om Jezus na te volgen. Dit was iets heel nieuws voor zijn leerlingen; ze waren gewend dat de Farizeeërs en Schriftgeleerden hen geboden gaven, zonder dat zij zelf leefden naar Gods Woord. Ik merkte uit de vele reacties die volgden, dat ik niet de enige ben die hier enthousiast over is en graag wil leven zoals Jezus ons dat heeft voorgeleefd.” 

Tijdens en na de heerlijke lunch (die door een aantal van de groep zelf is klaargemaakt) is er volop tijd om met elkaar hierover te praten. Ondanks dat de gemiddelde leeftijd 78 jaar is, is er ook tijd voor actie! Deze activiteiten, zang en spel zorgen voor nog meer onderlinge samenbinding.  

Als we Tiny (85), één van de oudsten onder ons vragen, wat ze van deze dag vindt is haar antwoord: ” Fantastisch! De opbouw en het onderlinge contact, de ernst en het plezier, dat voegt samen. En al kan ik niet aan alle activiteiten meedoen, ik geniet toch mee.” 

Tijd om te bewegen in de vorm van een spel.