Wij hoeven niet bang te zijn, Jezus is bij ons!

“Al ben ik zelf zwak, Hij heeft macht. En geeft telkens nieuwe kracht. Ook al stormt het om mij heen.” Een blij lied klinkt in het lokaal waar een bijeenzijn is voor de kinderen van 6 tot 9 jaar.

Ongeveer 25 kinderen en een paar begeleiders verzamelen zich hier om samen over Jezus te horen, te leren dat Hij onze vriend is en dat Hij ons altijd wil helpen. Verspreidt over verschillende lokalen krijgen kinderen in verschillende leeftijdsgroepen (3-5 jaar, 6-9 jaar en 10-12 jaar) bijbelonderwijs op hun eigen niveau.

Vandaag horen de kinderen over de storm op het meer uit Marcus 4:35-41. De discipelen uit het Bijbelverhaal zijn heel bang voor de wind en de hoge golven, maar Jezus maakt een eind aan de storm. Het verhaal is wel een beetje spannend, maar het wordt voor de kinderen al gauw duidelijk dat Jezus onze vriend is en ons altijd wil helpen. Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde, dus hoeven we nooit bang te zijn! 

Na het verhaal zingen de kinderen een aantal liederen en maken daarna in groepjes een schilderij over het Bijbelverhaal.