Message to the Romans: Bijbelstudieproject over heiligmaking

In februari is een boeiend Bijbelstudieproject van start gegaan voor de jeugd vanaf 12 jaar. Aan de hand van de brief van Paulus aan de Romeinen krijgen de jongeren uitleg over het centrale thema ‘heiligmaking’. Het project heeft tot doel jongeren begrip bij te brengen van Gods Woord en een verlangen op te wekken tot heiligmaking in hun leven.


Gedegen voorbereiding en kick-off

Voorafgaand aan het project was er een opwarmfase, met vanaf 8 januari elke dag een podcast via de podcast-app van BCC. Deze fase was erop gericht om de jongeren een algemeen inzicht te geven in het thema. Ze werden aangemoedigd om de Romeinenbrief te lezen, om zo op de best mogelijke manier voorbereid te zijn op het project. Elke donderdag was er een podcast over de historische achtergrond van de Romeinenbrief.

Op vrijdag 9 februari hield de jeugdgroep en kick-off voor het Bijbelstudieproject. Middels een panelgesprek met enkele voorgangers en jongerenwerkers kregen de circa 140 jongeren inzicht in de achtergrond en belangrijke onderwerpen van de Romeinenbrief. Daarna was er tijd om met je groepje de tekst door te lezen, en de gewoonlijk zo levendige jeugdgroep nam serieus te tijd om de brief te doorgronden. 

Opperste concentratie bij het lezen van de Romeinenbrief. 
De jeugdgroep bekijkt een interview tijdens de game night. 

Game nights

Vanaf februari tot aan het jongerenkamp met Pasen zijn er drie hoogtepunten, de zogenaamde “Game nights”. Dit zijn interactieve thema-uitzendingen, aangevuld met groepsopdrachten, waarbij de plaatselijke jeugdgroepen op een boeiende manier met het thema kennismaken.

Een groep jongvolwassen jeugdwerkers had de avond voorbereid, en kreeg versterking van extra vrijwilligers om er een heuse Romeinse belevenis van te maken. De spelbegeleiders gingen gekleed in Romeinse gewaden en te midden van Romeinse elementen, zoals zuilen, tenten en allerlei attributen waanden de jongeren zich terug in de tijd.  

Tijdens de avond werden momenten van woordverkondiging en themafilms afgewisseld met spelmomenten. Hierbij werden jongeren in groepen verdeeld en kregen ze opdrachten bij verschillende posten in het gebouw. Door deze opdrachten uit te voeren, konden ze munten verzamelen om een puzzel op te lossen.

Vrijwilligers gekleed in Romeinse stijl.

Toewerken naar het Paaskamp

Er is een oplossing die een einde kan maken aan alle nood, lijden en kwaad, zowel voor de enkeling als voor de wereld. Die oplossing is heiligmaking – Gods reddingsplan voor de mensen. Dit thema zal tijdens het Paaskamp 2024 worden uitgediept, met krachtige visuele en muzikale middelen. Het doel is dat de thema-avond een avond wordt die de jongeren zal bijblijven voor de rest van hun leven.

Krijg antwoorden op je vragen

In de hele periode vanaf januari tot het Paaskamp op Brunstad hebben de jongeren mogelijkheid om vragen in te zenden, via de app. Enkele van deze vragen zal internationaal voorganger, Kåre J. Smith, behandelen in de podcast, en diverse andere vragen worden schriftelijk beantwoord in de app. 

Lees meer in dit artikel; Message to the Romans: Bijbelstudieproject over heiligmaking – Brunstad Christian Church – BCC Nederland

Puzzelen met informatie en stukjes tekst die betrekking hebben op de Romeinenbrief 
Samenwerken is van groot belang
En opdrachten waarbij je goed moet nadenken!