BCC Zomerconferentie: “De weg van de waarheid is de levensweg.” 

Met grote dankbaarheid kijken we terug op een inhoudsrijke, opbouwende zomerperiode, waarin we met bijna 9.000 geloofsgenoten uit alle werelddelen samenzijn tijdens de zomerconferentie begin augustus. Het is een periode waarin het persoonlijke geloof en de gemeenschapsbanden zijn versterkt. 

Elke zomer organiseert Brunstad Christian Church twee conferenties, en dit jaar zijn de Nederlandse gemeenten uitgenodigd voor de tweede conferentie. Het is een hoogtijperiode in het gemeenteprogramma, een onvergetelijke ervaring voor deelnemers in alle leeftijdsgroepen.  

Op de samenkomsten staat de woordverkondiging vanuit de Bijbel centraal, dat wordt aangevuld met persoonlijke getuigenissen, samenzang en gebed.  

Jezus is de waarheid

Jezus is de Koning van de waarheid; Hij ís de waarheid, de smalle weg die ten leven leidt (Matteüs 7:14). Als we de waarheid over onszelf erkennen en liefhebben, komen we op de weg van het leven, zo horen we tijdens de samenkomst. Het kost iets van onszelf om de waarheid te erkennen, want het wijst ons op de slechte neigingen van onze natuur. Maar juist door die waarheid (Jezus) aan te nemen, krijgen we hulp om te veranderen, en worden we bevrijd van die slechte neigingen. Het lied dat volgt vat de boodschap heel goed samen: 

De zaal stroomt vol voor de openingssamenkomst op dinsdagavond 1 augustus, en de deelnemers zoeken een plaats, met grote verwachtingen voor de 8-daagse zomerconferentie. Na samenzang en gebed spreekt Kåre J. Smith over de waarheid, waarbij hij citeert uit Johannes 14 vers 6 (HSV): “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.”  

“Weet dat de waarheid de levensweg is; 
Waarheid, ervaar hoe onmisbaar die is! 
Waarheid, die zal je bevrijden en je het licht binnenleiden. 
Wandel in ’t licht van de waarheid, zo klaar,  
Dan wordt de waarheid in jou openbaar.” 

Wegen van de Heer 268  
composer & Author Pauli Sander  
© Skulte Skatters Forlag 

Drukte na de samenkomst, als de deelnemers zich scharen in de rijen voor het afhalen van de maaltijd. 
Rondom de zaal zijn diverse terrassen ingericht die uitnodigen tot samen eten en goede gesprekken 

Gevarieerd programma van BCC Event 

 • Bijna 9.000 deelnemers, waaronder zo’n 1600 Nederlanders 
 • Samenkomsten worden simultaan vertaald naar circa 17 talen  
 • 5 Algemene samenkomsten 
 • Speciale bijeenkomsten voor kinderen, jonge mannen en jonge vrouwen. 
 • Jeugdsamenkomst 
 • Afsluitend actiefeest voor Driv  
 • Tweensdag voor de 11- en 12-jarigen 
 • Twee keer een feestelijke en opbouwende lunch voor 60+ ers  
 • Zomerconcert 
 • Internationaal kinderconcert met optredens van kinderkoren 
 • Informatiemagazine 
 • Gedurende de hele periode kinder- en jeugdactiviteiten zowel buiten als binnen. 
 • Voetbaltoernooi voor de kinderen 
 • Volleybaltoernooi voor de jeugd 


Een hemelse opleiding

Hermen uit BCC Gelderland is één van de 1.600 deelnemers uit Nederland. Voor hem is aanwezig zijn op de conferentie enorm belangrijk, vertelt hij.

“Het evangelie wordt hier extra helder en duidelijk verkondigd. De woorden die ik hier hoor, beïnvloeden mijn leven, geven sturing en richting.”  
Hermen vergelijkt ons leven met een opleiding, om ons voor te bereiden op een toekomst met God. Een toekomst zonder oorlogen en andere ellende, maar met een vrederijk op aarde en in de hemel. En al tijdens ons leven kunnen we leren tot zegen te zijn.  
Hermen refereert aan de toespraak van de openingssamenkomst. “Als we eerlijk zijn en de waarheid zien over hoe we eigenlijk zijn van nature, dan komen we tot de conclusie dat het nog niet zo best is. Er woont namelijk heel veel hoogmoed en egoïsme in een mens. En dan heb ik twee opties. Ik kan in de verdediging schieten en van alles willen verklaren, of ik kan de waarheid erkennen. Ja inderdaad, dat woont in mij en daar wil ik vanaf. De eerste mogelijkheid geeft verwijdering en maakt mij ongelukkig, maar de keuze om de waarheid te erkennen bevrijd mij en daar word ik gelukkig van.” 

Een God van wonderen 

Ook Julia uit BCC Gelderland vertelt dat het voor haar van levensbelang is om op de conferenties te zijn. “De sfeer is fantastisch. Iedereen zet zich in om een feest te maken voor de kinderen. Het is bemoedigend om buiten de bijeenkomsten om te spreken met andere mensen. Samen te zijn met mensen die hetzelfde doel en verlangen hebben als ikzelf ervaar ik als één grote familie.  

Julia is onder de indruk van wat ze op de samenkomsten hoort.

“We hebben met een God van wonderen te maken, een God die het onmogelijke in mij kan doen. Ik kan tegen mijn menselijke grenzen aanlopen om bijvoorbeeld een lieve moeder voor mijn kinderen te zijn. Juist in de situaties dat ik het niet meer kan, wil God een wonder in mij doen.” 
Acht dagen lang geniet Julia samen met haar gezin van het samenzijn met medegelovigen, van de activiteiten voor de kinderen, en ze vult zich met de inhoudsrijke boodschap van de bijeenkomsten. 
“Ik ga hier bemoedigd en vol geloof weer vandaan,” zegt ze. Zo hebben ongetwijfeld vele deelnemers het ervaren.