Waarheid en rechtvaardigheid – een boodschap voor koningen en kinderen

Waarheid en rechtvaardigheid, het zijn twee begrippen uit de Bijbel die tijdens deze Bible Boost Day voor de Bible Explorers extra duidelijk zijn gemaakt. Het – minder bekende – Bijbelverhaal van koning Josia staat centraal tijdens deze dag. 

Josia is op 8-jarige leeftijd al koning van Juda geworden, en is in tegenstelling tot zijn voorgangers een vorst met een goede verhouding met God. Hij herstelde de wet in ere, en bande de afgoderij uit. 

Hoewel geen van de veertig aanwezige kinderen in deze wereld koning zal gaan worden, is de boodschap om waar en eerlijk (of met een moeilijker woord: rechtvaardig) te zijn een boodschap die alle kinderen kunnen leren en toepassen in hun leven. 

Toelichting

Bible Explorers – kinderen van 6 t/m 11 jaar

Bible Boost Day – 3 tot 4 momenten in het jaar waarin de Explorers een virtuele tijdreis maken naar een Bijbels verhaal.

Het interactieve programma Bible Kids Explorers is ontwikkeld door BCC Media en biedt kinderen en hun begeleiders een unieke manier om de Bijbelverhalen tot leven te wekken met video’s en opdrachten, zowel online als offline.

Meer weten?

  • Lees 2 Koningen 22 en 23
  • Lees 2 Kronieken 34 en 35
  • Volg op instagram @biblekids.io

Bezoek de website: Bible Kids – We bring the message of the Bible to life

Janan heet de kinderen welkom

Online lesmateriaal en spelletjes

Na een gezamenlijke start worden de kinderen in kleine groepjes verdeeld. Voor de oudere kinderen staan buiten spelletjes klaar. De jongere kinderen doorlopen eerst het online programma. Ze bekijken de video’s over Josia, en voeren een aantal opdrachten uit. Ze zoeken (online) naar een schatkist in een doolhof, en (offline) naar de tien geboden die verstopt liggen in de zaal. Ook kunnen ze de rol van koninklijke adviseur op zich nemen en koning Josia vertellen hoe hij moet reageren in bepaalde situaties.

De kinderen leren dat je gelukkig wordt als je volgens Gods woord leeft, en ook dat je door waar en rechtvaardig te leven een positieve invloed hebt op je omgeving. Na een heerlijke pizzalunch wisselen de leeftijdsgroepen om. De dag wordt afgesloten met een feestelijk snoepparadijs.

Het verhaal van Josia is deels verfilmd door BCC Media
De tien geboden worden op de juiste plaats in het ‘wetboek’ geplakt.
Een feestelijk snoepparadijs voor alle kinderen


Marijke doet een spelletje met een groepje juniors.
Na afloop krijgen de Bible Explorers allemaal een kaartje mee naar huis, met de thematekst van deze dag daarop. Thuis kunnen zij die in het schatkistje stoppen die ze speciaal voor dit doel hebben.