Sociale veiligheid – samen werken aan een veilige cultuur  

Het is dinsdagavond, half acht, en de zaal van BCC Gelderland stroomt vol met ouders en mentoren. Elk jaar organiseren we aan het begin van het seizoen een cursus over sociale veiligheid voor alle ouders en kinder- en jeugdwerkers. 

Deze avond heeft Rina het woord. Rina is werkzaam als docent in het basisonderwijs en heeft een scholing sociale veiligheid gevolgd. Binnen BCC Nederland maakt ze deel uit van het ondersteuningsteam dat beleid ontwikkelt en uitvoert op het gebied van sociale veiligheid binnen het gemeenteleven. In BCC Gelderland wordt dit beleid breed gedragen en de voorganger en jeugdleiders zijn dan ook actief betrokken bij de voorbereidingen voor dit moment.  

Met de presentatie ‘Een veilige cultuur in BCC Gelderland’ neemt Rina ons mee in wat voor BCC een belangrijke basis is voor alle bijeenkomsten en activiteiten. We besteden aandacht aan de visie en kernwaarden van BCC en we gaan in gesprek over thema’s als pesten, grensoverschrijdend gedrag en veiligheid online.  

“Wij werken continu aan een veilige, warme en goede gemeenteomgeving door aandacht te vragen voor veiligheid, en door te werken aan een open cultuur waarin nultolerantie geldt als het gaat om schadelijk en grensoverschrijdend gedrag.” – Rina (lid ondersteuningsteam Sociale Veiligheid) 

Visie op kinder- en jeugdwerk

Ieder kind is zeer waardevol en heeft het recht om in veiligheid op te groeien en de bescherming en zorg te krijgen die nodig zijn voor zijn of haar welzijn. Als gemeente willen we eraan bijdragen dat de kinderen een fijne en onbezorgde kindertijd hebben en oprecht christendom ervaren. Dat legt een goede basis voor hun verdere leven.

Het gebed van Jezus in het Evangelie van Johannes is hierbij richtinggevend: “Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.” Johannes 17:15. Wij werken altijd en met alles wat we doen in de Geest van Jezus en zijn gebed tot God, dat Hij onze jongeren bewaren zal voor het kwade. 

We weten ons gezegend met zoveel kinder- en jeugdwerkers (mentoren) die een groot hart hebben voor kinderen en jongeren. Daarbij is het allereerst belangrijk dat een mentor een goed voorbeeld is en niet zijn of haar eigen belang zoekt. Het doel met al het kinder- en jeugdwerk is dat jongeren Jezus leren kennen, zodat zij, wanneer ze eraan toe zijn, een keuze kunnen maken om Hem te volgen. 


Kernwaarden voor kinder- en jeugdwerk

Deze kernwaarden gelden tijdens alle activiteiten van BCC Nederland:

  • Respect voor de persoonlijke grenzen van ieder kind
  • Extra zorgzaamheid voor de kwetsbaren
  • Actieve bijdrage aan een open cultuur
  • Je positie als leidinggevende gebruiken voor het welzijn van alle kinderen en jongeren
  • Een respectvolle omgeving waarin ieder kind zich veilig en gewaardeerd voelt
  • Actieve inzet voor een cultuur van nultolerantie als het gaat om pesten, buitensluiten, grensoverschrijdend gedrag.

Lees ook: Beleidsplan Welzijn en sociale veiligheid

Beleidsplan sociale veiligheid

Voor het opstellen van haar beleid voor sociale veiligheid heeft BCC advies ingewonnen van verschillende instanties, waaronder Augeo en Veilig Thuis. Preventie is daarin een heel belangrijk onderdeel. Daarnaast krijgen we deze avond informatie over de Meldcode bij een niet-pluis gevoel, en bij wie we terecht kunnen met problemen of zorgen. In de figuur is te zien langs welke pijlers er wordt gewerkt.

Figuur: hoe werken we aan ons beleid?

Ondersteuning van ouders 

Ouders krijgen deze avond weer veel praktische tips en informatie, onder andere rondom recente ontwikkelingen, zoals vapen, veiligheid online en het gebruik van sociale media. Welke risico’s of gevaren zijn er en wat kun je als ouder zelf doen om je kind te steunen en weerbaar te maken? Het is belangrijk om je te verdiepen in de wereld van je kind, zodat je een goede begeleider kunt zijn. En om veel samen te praten, ook over deze onderwerpen. Niet als iemand die tegenover het kind staat, maar als iemand die naast het kind staat en bemoediging geeft. 

Aan het einde van de avond worden alle nieuwe mentoren gevraagd een eigen verklaring te ondertekenen waarmee ze de kernwaarden van BCC onderschrijven.  

Na afloop van de presentatie is er genoeg gespreksstof om nog even te blijven hangen en om ervaringen en tips met elkaar uit te wisselen.