Samenwerken bevordert ontwikkeling en verlangen naar verlossing

Van 9 tot 11 februari organiseerde BCC een internationaal vrijwilligersweekend. Vrijwilligerswerk vormt een belangrijke pijler voor het functioneren en de ontwikkeling van de gemeente, en het weekend fungeert als een arena voor samenwerking tussen plaatselijke BCC-gemeenten, verschillende landen en professionele expertise.

Ongeveer 800 vrijwilligers uit alle werelddelen zijn afgereisd naar Oslofjord Convention Center, Brunstad (Noorwegen). Binnen het gemeenteleven zetten zij zich in voor bijvoorbeeld vertaling, organisatie van christelijke conferenties, besturen van een gemeente, of ze zijn onderdeel van een van de commissies of werkgroepen van BCC. Ook circa 70 Nederlanders zijn aangemeld voor het vrijwilligersweekend, om zo bij te dragen aan het internationale geheel, en om wat binnen BCC wordt ontwikkeld weer te implementeren in hun eigen land of gemeente.

Ongeveer 800 vrijwilligers nemen deel aan het internationale vrijwilligersweekend, waaronder circa 70 Nederlanders. Foto: BCC Media.

Behoefte aan verlossing 

In de openingstoespraak op vrijdagavond worden we eraan herinnerd dat wanneer we samenwerken met anderen, we de behoefte voelen aan verlossing door Jezus’ leven, zodat er ook in ons een werk gebeurt waardoor we veranderen.

“Je kunt niet in een grote groep werken zonder te beseffen dat je verlossing nodig hebt. Daarin schuilt wijsheid van Gods kant,” horen we vanaf het podium wanneer de avond begint. Na de toespraak presenteren enkele vrijwillige bijdragers de verschillende projecten waar ze aan werken. Het overkoepelende thema is dat vrijwilligerswerk leuk en leerzaam is en dat samenwerken uitdagend kan zijn, maar ook verbindend werkt.

Workshops voor coördinatoren van vrijwilligersshifts tijdens evenementen. Foto: BCC Event.

Workshops voor diverse vakgebieden

Gedurende het weekend zijn er 44 workshops voor verschillende vakgebieden. Binnen BCC zijn diverse organisaties, organen, commissies en werkgroepen, die vrijwilligers hebben uitgenodigd om deel te nemen aan lopende projecten. Na de inspirerende start gaan deelnemers aan de slag met hun eigen onderwerp. In de gemeenschappelijke ruimtes en bij de koffiestations gonst het van de gesprekken.

We spreken twee deelnemers uit BCC Gelderland : Emmy en Peter.

Coördinatie van vrijwilligerswerk tijdens evenementen

Emmy coördineert vrijwilligerswerk tijdens BCC-evenementen, bijvoorbeeld voor catering, zaalwacht en schoonmaak. Ze vertelt: “We begonnen met 150 mensen uit verschillende landen en verdeelden ons vervolgens over de workshops. De BCC-gemeenten over de hele wereld krijgen tijdens de internationale conferenties en camps elk een aantal shifts toegewezen, en ik coördineer deze shifts in BCC Gelderland. Daarnaast ben ik teamleider voor de schoonmaak van de Oslofjord Arena tijdens de zusterconferentie.”

Tijdens het weekend leert ze over haar verantwoordelijkheden als coördinator en teamleider, en krijgt ze ‘on the job’-training. Ook wisselt ze ervaringen uit met coördinatoren uit andere gemeenten over de organisatie van shifts.

Emmy (rechts) en Emma, één van de andere deelnemers uit BCC Gelderland.

“Staat niet in verhouding tot wat we krijgen”

“BCC Event werkt eraan dat we de conferenties optimaal kunnen beleven,” zegt Emmy. “Je kunt na de bijeenkomst je bordje warm eten ophalen en ergens aan tafel schuiven, zo spreek je weer mensen die je anders niet zou spreken. Ik vind het ontzettend gaaf dat wij iets terug kunnen geven. Dat staat niet in verhouding tot alles wat we krijgen!”

Dat is ook voor de gemeente in Gelderland een verrijking. “Het is het ontzettend gezellig om met een ‘random’ groepje mensen een paar uurtjes te knallen tijdens een shift. Je leert elkaar goed kennen, er ontstaat een verbondenheid die nodig is om als één lichaam te werken. Ook maatschappelijk gezien denk ik dat het heel gezond is om je in te zetten als vrijwilliger, en hoe cool is het dat we dat op deze manier kunnen doen!” 

Vertaalwerk naar een hoger niveau

Peter coördineert het vertaalwerk in Nederland, dat wordt ingezet om christelijke literatuur en producties van BCC Media naar het Nederlands te vertalen. Tijdens het weekend werkt hij met ongeveer twintig mensen uit verschillende landen aan het implementeren van een nieuwe vertaal-applicatie. Hij licht toe: “Bij het selecteren van een geschikte applicatie hebben we ons gericht op vertaalkwaliteit, consistentie, controle, hergebruik van eerdere vertalingen, en nieuwe mogelijkheden met Artificial Intelligence. Tijdens het weekend hebben we een plan gemaakt om deze tool naar meer dan vijftien talen uit te rollen.”

Peter (links achterin) buigt zich met een internationale groep over het implementeren van een vertaaltool.

In Nederland werken ongeveer zeventig vrijwilligers aan vertalingen van websites, scripts, liederen, ondertitelingen en nasynchronisatie, waardoor het materiaal van BCC Media volledig in het Nederlands beschikbaar is. Peter: “Dit is een grote hulp voor onze kinderen en jongeren, en ondersteunt evangelisatie, bijvoorbeeld via YouTube. De visie om mensen in hun eigen taal te bereiken met de boodschap die mij persoonlijk zo gelukkig heeft gemaakt, maakt me enorm dankbaar om hieraan bij te dragen. Het vertaalwerk geeft bovendien gelegenheid om de boodschap telkens weer te lezen en te horen, waardoor het een enorme indruk op me maakt.” 

Peter citeert een tekst van de apostel Paulus uit 2 Korintiërs 3:17: “Waar de Geest van de Here is, daar is vrijheid.” Hij voegt eraan toe: “Tijdens een eerder vrijwilligersweekend werd dat aangevuld met: ‘Waar de Geest van de Here is, daar is vrijwilligheid!’ Met deze Geest in je binnenste heb je een enorme drijfveer om je met vreugde en dankbaarheid in te zetten.”

Peter in gesprek met vrijwilligers uit het internationale vertaalteam.

Deel van het lichaam

Emmy is aangespoord door de boodschap aan het begin van het weekend. “Door samen te werken, besef ik dat ik verlossing nodig heb. Zonder Gods hulp merk ik dat ik snel oordeel en altijd wel iets heb om commentaar op te geven. Maar ik leer dat het niet altijd op mijn manier hoeft te gaan en dat ik wel eens ongelijk heb. Dan moet ik mijn trots opzij zetten en luisteren naar Gods stem, zodat de gemeente als het lichaam van Christus versterkt wordt en ik niet naar persoonlijke eer streef. Op die manier kan God mij inzetten als een lid van het lichaam.”