“Rust in God” – BCC-conferentie voor vrouwen

Foto BCC Media

tekst: Ruth uit BCC Gelderland
foto’s: Marieke, BCC Media

Dit jaar organiseerde Brunstad Christian Church (BCC) van 7 tot en met 10 maart een conferentie speciaal voor vrouwen. Ruim 5800 dames uit 33 landen, met meer dan 400 deelnemers uit Nederland, komen bijeen voor een memorabel weekend in het Oslofjord Convention Center, te Brunstad, in het zuiden van Noorwegen.

De jaarlijkse zusterconferentie wordt begin maart georganiseerd, en valt vaak samen met de internationale vrouwendag op 8 maart. Deze christelijke conferentie voorziet voor dames vanuit de hele wereld in een grote behoefte om opgebouwd en versterkt te worden in het geloof. Dit jaar is er voor het eerst een extra dag toegevoegd, om de beleving van het samenzijn nog meer te versterken, en daar maken veel vrouwen graag gebruik van. 

De conferentie telt vijf bijeenkomsten, waarvan een tv-magazine, en een themafeest op zaterdagavond. Het thema van het feest is “Rust in God”. Ter voorbereiding werd aangeraden om het boekje “Rust in God” van Elias Aslaksen te lezen, voor een goed begrip van wat dit betekent. Tijdens de bijeenkomsten is er naast woordverkondiging gelegenheid voor de deelnemers om te getuigen van hun geloof. Hiervan wordt volop gebruik gemaakt.

De zaal is gevuld met deelnemers die verlangen naar opbouw vanuit Gods Woord. Foto BCC Media

“Ik zal u rust geven”

De thema-avond op zaterdagavond is georganiseerd door een groep dames uit Denemarken, en begint met een indrukwekkende video over de verschillende tijden die over je leven kunnen gaan, maar dat je in alle situaties de rust in God kunt bewaren. Kåre J. Smith spreekt over de uitnodiging van Jezus Christus:

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.” Mattheus 11: 28 (HSV)

Kåre heeft een opwekkende en bemoedigende boodschap, om te rusten in Zijn wil en werkzaam te zijn in Zijn kracht. Als je altijd eerst Gods koninkrijk en Zijn gerechtigheid zoekt, dus dat als prioriteit hebt, dan zorgt God voor wat je verder nog nodig hebt. David zei: “De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets.” Psalm 23 vers 1. 

De aansporing om je hele leven in Gods hand te leggen horen we ook terug in diverse getuigenissen en interviews met vrouwen die we via filmpjes te zien krijgen. Het is bijzonder versterkend om over deze persoonlijke ervaringen met God te horen. Tussendoor zingen verschillende solisten en koren over dit onderwerp. 


Op God vertrouwen in de kleine situaties van het leven

Tjitske is met enkele dochters naar de conferentie gekomen. Haar man en de andere kinderen zullen zich thuis prima redden en vermaken, vertelt ze, en tijdens de conferentie geniet ze ervan om in een ontspannen sfeer andere vrouwen te ontmoeten:  

“Tijdens een van de conferentiedagen had ik een maaltijd samen met andere moeders en dochters uit diverse gemeenten. Ook al kende je elkaar niet, je merkte hetzelfde verlangen om God te dienen. Je staat in dezelfde strijd van het geloof in het dagelijkse leven, en we kunnen elkaar bemoedigen en vermanen. 

Het thema ‘Rust in God’ heeft in mij een groot verlangen gewerkt om in mijn dagelijkse omstandigheden trouw te zijn. Daar wil ik de gelegenheden benutten om steeds meer rust te vinden in God. In de grotere omstandigheden besef je vaak wel dat je afhankelijk bent van God, maar juist die kleine dagelijkse situaties zie je soms over het hoofd. Daar wil ik meer waakzaam zijn en voor Gods aangezicht leven.”


“Een geestelijke boost”

Lotte (in het midden op de foto) is met enkele leeftijdsgenoten naar de conferentie gereisd. Ze vertelt: 

“Ik heb het zo nodig om het Woord te horen en mijn vrienden te ontmoeten, die dezelfde roeping hebben om voor God te leven. Je krijgt een hemelse visie, je weet waar je voor leeft. Het is als een geestelijke boost: je kunt er weer helemaal tegenaan in je dagelijkse omstandigheden.

De aansporing om je hele leven in Gods hand te leggen horen we ook terug in diverse getuigenissen en interviews met vrouwen die we via filmpjes te zien krijgen. Het is bijzonder versterkend om over deze persoonlijke ervaringen met God te horen. Tussendoor zingen verschillende solisten en koren over dit onderwerp. 


Vrijwillige inzet

De zorg die is besteed aan de organisatie van de conferentie is duidelijk merkbaar. BCC Event kreeg daarbij ondersteuning van vrijwilligers uit verschillende gemeenten, ook uit Nederland. De gemeenschappelijke ruimtes zijn mooi aangekleed. De maaltijduitgifte verloopt soepel, het is schoon en netjes op het terrein.

Ook zijn er naast de bijeenkomsten in de grote zaal verschillende inloopactiviteiten georganiseerd, voor alle leeftijden. Dat geeft volop gelegenheid om ontspannen met elkaar te praten, en ook is er een laagdrempelige wandeltocht georganiseerd voor wie wil. Het is een weekend vol geestelijke opbouw, tijd voor ontmoetingen, en dat alles in een ontspannen of meer actieve setting. Er is geloof en hoop gewekt in de harten van de deelnemers, en dankbaar en rijk gezegend keren ze weer terug naar huis.