Kerstweekend voor jong en oud

Het is het weekend vóór kerst, maar aan kerstsfeer is er geen gebrek. Het gemeenteterrein en de bijeenkomstruimte zijn prachtig aangekleed en er klinkt kerstmuziek uit de speakers. Overal zie je ouderen en jongeren de laatste hand leggen aan de versiering en catering.

Kerst is een belangrijk feest voor christenen en daarom wordt dit dan ook uitgebreid gevierd. De jeugd viert hun kerstfeest op de zaterdag. Voor de kinderen is er een feest op zondagmiddag. De rest van de gemeente sluit aan bij het diner. Dit jaar wordt het kerstfeest aangeboden door CGN Flevoland en CGN Terwolde.

Rein en edel in gedachten

Zaterdagmiddag start het kerstfeest voor de jongeren met een spel (vossenjacht) in het stadje Zutphen. Terug bij de zaal aan de Kadijk is er een feestelijk bijeenzijn met een maaltijd, bereid door de leden van 26 jaar en ouder.  

Het thema van het avondfeest is ontleend aan een zin uit lied 361 van Wegen van de Heer: ‘Rein en edel in gedachten, Gods natuur breekt zich nu baan’. Het onderwerp wordt toegelicht aan de hand van een filmpje. Hierin zien we twee tieners die beiden luisteren naar een podcast met geloofsopbouw, maar verschillend reageren wanneer ze niet precies begrijpen wat er bedoeld wordt met wat er gezegd wordt. De een legt het naast zich neer en gaat gamen, de ander zoekt de genoemde tekst op in de Bijbel en verdiept zich in de boodschap erachter. 

In een videoboodschap van Jan-Hein Staal gericht aan de jeugd, spoort hij ons aan om op jonge leeftijd al te kiezen waarmee we ons vullen. Aad Bosma is op bezoek voor deze gelegenheid en noemt een tekst uit Mattheus 23:25-26. Als je een dienaar van de Here wil zijn, dan moet de binnenkant gereinigd worden. Jezus legde dat uit toen Hij de Farizeeën aansprak op hun huichelarij: “jullie reinigen de buitenkant van de beker en van de schotel, maar van binnen zijn ze vol van roof en onmatigheid.” En Hij voegde daaraan toe: “reinig eerst de inhoud van de beker, dan zal hij ook van buiten rein worden.” 

Dit betekent dat je jezelf reinigt in je gedachten en bijvoorbeeld anderen niet oordeelt, zij zijn immers ook door God geschapen. In plaats daarvan kun je voor ze bidden. Van tevoren was gelegenheid voor de tieners om vragen over dit thema in te sturen. 

Deze worden in een panelgesprek beantwoord door Ronalt en Aad. Daarna volgen allerlei leuke, grappige bijdragen van de jongerengroep. 

Wees een licht

Op zondagmiddag begint het feest voor de kinderen. Bij de deur van de schitterend ingerichte feestzaal staan kinderwerkers die alle kinderen hartelijk welkom heten. Na wat lekkers begint de groep met de kerstviering. De drie leeftijdsgroepen hebben allemaal iets voorbereid dat dat past bij  het Bijbelverhaal over de geboorte van Jezus. De juniors (3-6) zingen het liedje ‘Kling klokje’ en daarna bekijken de kinderen een filmpje over Jozef en Maria die op weg gaan naar Bethlehem. De groep van 6-9 jaar zingt ‘Er is een kindje geboren’. De oudste groep heeft een toneelstukje over de herders in het veld en de engel die de blijde boodschap brengt. 

Dante (10) vraagt aan Matthia, één van de kinderwerkers, wat het betekent om een licht te zijn. Matthia legt uit dat een licht zijn betekent om een voorbeeld te zijn, je kan laten zien dat je niet meeplaagt waar anderen wél plagen. Of juist iemand helpt als die het nodig heeft. Zo kan je een licht zijn, ongeacht hoe oud je bent.

De kinderen gaan hierna naar de kleine zaaltjes waar ze kunnen kiezen uit verschillende activiteiten. Er zijn gezelschapsspelletjes te doen, knutsels te maken of lego om mee te bouwen. 

Ook is het heerlijk zonnig winterweer en buiten staan speelattributen klaar, zodat de kinderen lekker buiten kunnen spelen. 

Kerstviering voor de hele gemeente

Ondertussen is in de grote zaal de kerstbijeenkomst voor alle andere gemeenteleden begonnen. 

Middels een panelgesprek kijken we terug op het jaar 2023 en krijgen we een vooruitblik op 2024. Na een lied spreekt voorganger Bert van den Berg erover dat kersttijd een tijd van vrede is. De engelen zongen dat er vrede zou komen in de mensen van het welbehagen. 

We verlangen naar vrede in deze wereld waar zoveel oorlog is, en we geloven dat Jezus terugkomt en een vrederijk sticht. Maar ook nu al kan er vrede zijn, in onszelf: dat betekent dat we vrij worden van de zonde en er rust komt in onszelf, zodat we blij en dankbaar kunnen zijn voor hoe God ons leven leidt. Als we daarmee bezig zijn, dan groeit ook de onderlinge eenheid, dankzij Jezus Christus: ‘Hij is onze vrede, die beiden één heeft gemaakt,’ leest Bert voor uit Efeze 2:14-15.

Aangemoedigd door deze woorden gaan we buiten verder met de kerstviering. Er zijn kraampjes met eten en drinken en genoeg gelegenheid om elkaar te spreken en te bemoedigen. In de buitenlucht zingt het kinderkoor een kerstlied. De stichtingen CGN Flevoland en CGN Terwolde bieden een cadeau aan voor de ontwikkeling en optimalisering van de muziek en zang in onze gemeente: tablets voor de digitale bladmuziek van onze liederenbundel. Blij met dit mooie cadeau speelt de jeugdband een aantal kerstliederen.