Bible Kids Weekend; een tijdreis naar David

Op zaterdagmorgen druppelen de eerste kinderen de zaal binnen. Vrolijk en vol verwachting voor een fantastisch Bible Kids weekend! 

Een heleboel enthousiaste mentoren en andere vrijwilligers van BCC Gelderland verwelkomen de circa 75 kinderen van 3 tot 12 jaar en hebben alles tot in de puntjes geregeld om ze een onvergetelijk weekend te bezorgen.  

Het doel van het kinderwerk binnen BCC is dat ze Jezus leren kennen als een vriend en een helper, en dat ze bekend raken met de Bijbelverhalen. Daarbij maken we gebruik van het interactieve programma Bible Kids Explorers, dat is ontwikkeld door BCC Media. Het biedt kinderen en hun begeleiders een unieke manier om de Bijbelverhalen tot leven te wekken met video’s en (online en offline) opdrachten.  

Deze keer gaat het over ‘je hart rein bewaren voor God’, waarbij het Bijbelverhaal van David centraal staat.   

Saul en David 

De kinderen zijn verdeeld in verschillende leeftijdsgroepen en maken een tijdreis naar de tijd van Saul en David uit de Bijbel. In een film zien we hoe Saul door God wordt gezalfd tot koning over Israël. Maar Saul is ongehoorzaam aan God en laat slechte gedachten toe in zijn hart; dat maakt zijn hart “onrein”. Dan zoekt God een andere koning, één die wél naar Hem wil luisteren.  

Met volle concentratie spelen de kinderen om de beurt een spel waar ze stenen of diamanten kunnen toelaten in hun (digitale) ‘hart’. 

‘Ik laat geen stenen binnen hoor!’ zegt Maxx terwijl hij snel op de spatiebalk drukt om het hart weer te sluiten voor de lelijke stenen.

Op God vertrouwen  

In een volgend stuk film wordt duidelijk dat God niet kijkt naar de buitenkant, maar dat God zoekt naar iemand die op Hem vertrouwt. En dan maakt het niet uit hoe je aan de buitenkant bent.   

Terwijl de ene groep de film bekijkt en opdrachten maakt, bouwt een ander deel van de groep aan een echte houten hut of grot in de stijl van de tijd van David. Zo wisselen opdrachten binnen en buiten elkaar af.  

Speciaal programma voor de jongsten 

De kinderen van 3 tot 5 jaar hebben parallel hun eigen programma. Ze spelen het verhaal van David en Goliath en er komt een ‘echte’ David met een harp langs. Samen bouwen ze een tent en na verschillende spelletjes is er ook een maaltijd bij de hut. 

Na een gezamenlijke maaltijd in de hut volgt een avondprogramma voor de oudere kinderen. Bij het kampvuur praten we over wat voor jezelf als een ‘Goliath’ kan zijn, en hoe je deze reus in je leven met Gods kracht kan verslaan. Na een spannend nachtspel, blijven de kinderen en begeleiding overnachtten op het terrein. 

Feestelijke afsluiting met de hele gemeente 

Op zondag gaat het feest weer verder. De hutten worden steeds hoger en mooier, en overal zijn blijde gezichten te zien. De film die vandaag aan de kinderen getoond wordt laat zien hoe erg het kan worden als je boze en jaloerse gedachten toelaat in je hart. Saul begon David zo erg te haten, dat hij hem zelfs wilde doden. Maar David bewaarde zijn hart rein, en wilde Saul geen kwaad doen, zelfs niet toen hij de kans kreeg.  

‘s Middags is de rest van onze gemeente ook hartelijk welkom. Een mooie gelegenheid om de hele gemeente mee te nemen in de visie op het kinderwerk, en hen ook de video over David te laten zien. Want je hart rein bewaren is voor alle leeftijden! 

Inmiddels klinken buiten de laatste hamerslagen en komt er een einde aan het bouwen. We sluiten de dag gezamenlijk af met een barbecue, dan gaan de kinderen naar huis. Moe, blij en met een verlangen om hun hart rein te bewaren. Er zal nog lang nagepraat worden over dit fantastische weekend.